Joomla Webmaster Konuları

  Webmaster Konuları

  İnternet Hata Kodları

  Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
   

  Http Hata Kodları

  İnternette gezinirken veya bilgisayaımızla çalışırken birtakım hata kodları karşımııza çıkar. Byunlarla ilgili bilgi sahibi olmalı ve hata kodlarını tanımamız gereklidir. Problemlerin sebep ve sonuçlarını bilerek paniklemeden çözüm yolarınıda bulabiliriz.

  En çok bilinen hhtp// hata kodlarını aşağıda sıraladık. Bu kodları her tür forumlarda veya web master sitelerinde bulmanız mümkün. Biz joomla kullanıcılarının istifadesine sunmak için buraya alıntıladık.

  Chip dergisi kullanıcısına buradan emekleri ve paylaşımları için teşekkür ederiz.

  http Kodları ve Türkçe karşılıkları


  200 OK
  201 Created
  202 Accepted
  203 Non-Authoritative Information
  204 No Content
  205 Reset Content
  206 Partial Content
  *207 Multi Status
  300 Multiple Choices
  301 Moved Permanently
  302 Moved Temporarily
  303 See Other
  304 Not Modified
  305 Use Proxy
  [307 Temporary Redirect]
  400 Bad Request
  401 Unauthorized
  402 Payment Required
  403 Forbidden | Yasaklanmış - Engellenmiş
  404 Not Found | Bulunamadı
  405 Method Not Allowed | İzin verilmedi
  406 Not Acceptable | Kabul edilemez
  407 Proxy Authentication Required
  408 Request Timeout
  409 Conflict
  410 Gone
  411 Length Required
  412 Precondition Failed
  413 Request Entity Too Large
  414 Request URI Too Large
  415 Unsupported Media Type
  [416 Request Range Not Satisfiable]
  [417 Expectation Failed]
  *424 Locked | kilitli
  *424 Failed Dependency
  *433 Unprocessable Entity
  500 Internal Server Error
  501 Not Implemented
  502 Bad Gateway
  503 Service Unavailable
  504 Gateway Timeout
  505 HTTP Version Not Supported
  *507 Insufficient Storage
  600 Squid header parsing error

  Neden Böyle Bir Site?!?...

  Joomla Gen Tr

  Joomla Türkiye'nin adresi bellidir. Türkiye'de en etkin joomla destek siteleri Joomla Gen Tr ve Joomla Via dir. Destek talepleriniz ilgili sitelerden hemen cevaplanıp çözüme kavuşturulmaktadır. Ayrıca her tür eklenti türkçe dil dosyalarını da bu destek stelerinden bulabilirsiniz.

  Biz joomla konusunda öğrendiğimizi zamanla unuttuğumuz için, sonradan oluşan veya talep ettiğimiz bir eklentiyi, bir bilgiyi saatlerce aramak zorunda kalıyoruz. O nedenle sitelerimizde kullandığımız eklenti elimizin altında olsun diye böyle bir depo yapmak istedik.