İnternet Hata Kodları

Http Hata Kodları

İnternette gezinirken veya bilgisayaımızla çalışırken birtakım hata kodları karşımııza çıkar. Byunlarla ilgili bilgi sahibi olmalı ve hata kodlarını tanımamız gereklidir. Problemlerin sebep ve sonuçlarını bilerek paniklemeden çözüm yolarınıda bulabiliriz.

En çok bilinen hhtp// hata kodlarını aşağıda sıraladık. Bu kodları her tür forumlarda veya web master sitelerinde bulmanız mümkün. Biz joomla kullanıcılarının istifadesine sunmak için buraya alıntıladık.

Chip dergisi kullanıcısına buradan emekleri ve paylaşımları için teşekkür ederiz.

http Kodları ve Türkçe karşılıkları


200 OK
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content
*207 Multi Status
300 Multiple Choices
301 Moved Permanently
302 Moved Temporarily
303 See Other
304 Not Modified
305 Use Proxy
[307 Temporary Redirect]
400 Bad Request
401 Unauthorized
402 Payment Required
403 Forbidden | Yasaklanmış - Engellenmiş
404 Not Found | Bulunamadı
405 Method Not Allowed | İzin verilmedi
406 Not Acceptable | Kabul edilemez
407 Proxy Authentication Required
408 Request Timeout
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request URI Too Large
415 Unsupported Media Type
[416 Request Range Not Satisfiable]
[417 Expectation Failed]
*424 Locked | kilitli
*424 Failed Dependency
*433 Unprocessable Entity
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Service Unavailable
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version Not Supported
*507 Insufficient Storage
600 Squid header parsing error


Yazdır   e-Posta

Online Ziyaretçilerimiz

9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi